ผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้กลางทุ่งนา

ผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้กลางทุ่งนา

หญ้าสูงในทุ่ง

หญ้าสูงในทุ่ง

ต้นไม้ในทุ่ง

ต้นไม้ในทุ่ง

รั้วเต็มไปด้วยหญ้ามากมาย

รั้วเต็มไปด้วยหญ้ามากมาย

เด็กน้อยยืนอยู่บนพงหญ้าของมาริน่า

เด็กน้อยยืนอยู่บนพงหญ้าของมาริน่า

เส้นทางกลางแจ้งที่ปูอยู่ในพงหญ้าสูง

เส้นทางกลางแจ้งที่ปูอยู่ในพงหญ้าสูง

ภาพของหญ้าที่เจริญเติบโตตามแนวพรมแดน

ภาพของหญ้าที่เจริญเติบโตตามแนวพรมแดน

เด็กเสื้อแดง

เด็กเสื้อแดง