ชายคนหนึ่งกําลังเดินอยู่บนชายหาด และมีเรืออยู่ในฉากหลัง

ชายคนหนึ่งกําลังเดินอยู่บนชายหาด และมีเรืออยู่ในฉากหลัง