เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า เมฆและนาฬิกากลายเป็นมุม

เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า เมฆและนาฬิกากลายเป็นมุม