ดวงอาทิตย์ตกหลังสะพาน มีสายไฟและต้นไม้อยู่บนสะพาน

ดวงอาทิตย์ตกหลังสะพาน มีสายไฟและต้นไม้อยู่บนสะพาน