ดวงอาทิตย์สูงตระหง่านอยู่หลังสะพานบนเส้นสกายวอล์ค

ดวงอาทิตย์สูงตระหง่านอยู่หลังสะพานบนเส้นสกายวอล์ค