แมวตัวหนึ่งเงยหน้าขึ้น แล้วหยุดที่ก้อนอิฐ

แมวตัวหนึ่งเงยหน้าขึ้น แล้วหยุดที่ก้อนอิฐ