Satu kereta api besar berjalan di rel besi dekat jalan Asia

Satu kereta api besar berjalan di rel besi dekat jalan Asia

Kereta api di jalur kota berada dalam latar belakang pepohonan

Kereta api di jalur kota berada dalam latar belakang pepohonan